Да учење не буде мучење – резултати

 

1. да-1; не-0

9-12 бодова:
Браво! Ако си искрено одговорио на питања, ти заиста умеш да учиш,настави тако и даље. Ако си варао преварио си самог себе.

5- 9 бодова:
Твоје учење је делимично успешно, није довољно ефикасно. Потруди се да га побољшаш тако што ћеш испунити захтеве дате у тексту. Труди се и даље, успех неће изостати

0-5 бодова:
Не можеш се увек ослањати на интелигенцију јер без учења она ништа не значи. Потруди се да прочиташ текст написан испред упитника, и одредиш начин учења који би ти највише одговарао. Никад није касно да се нешто научи, зато крени !

2. да-1;не-0
3. да-0;не-1
4. да-1;не-0
5. да-1;не-0
6. да-0;не-1
7.  да-1;не-0
8.  да-1;не-0
9.  да-1;не-0
10.  да-1;не-0
11.  да-1;не-0
12  да-1;не-0