Четири основна стила родитељства

Последњих година породица пролази кроз бројне радикалне промене. Васпитни поступци родитеља значајно утичу на дечији развој. Приступи су индивидуални и варирају у различитим културама. Међутим, две димензије родитељства посебно су везане за дечији развој, а то је родитељска топлина и родитељски надзор. Родитељска топлина је количина подршке, љубави и охрабрења коју родитељи пружају у односу на степен непријатељства, посрамљивања и одбацивања. Родитељски надзор је степен надзора, дисциплине и управљања у односу на небригу и незаинтересованост. Комбинација ових двеју димензија производи четири основна стила родитељства.

  1. Ауторитативни родитељи имају висок степен топлине и надзора, они су брижни и осетљиви према деци, али оцртавају јасне границе у односу чиме околину у којој деца одрастају чине предвидљивом. Најпозитивније делују на дететов социјални развој. Њихова деца су знатижељна, самоуверена, академски успешна и независна.
  2. Ауторитарни родитељи имају низак степен топлине а висок надзора, врло су захтевни, успостављају строгу контролу над понашањем деце, а испуњавање својих захтева осигуравају претњама и казнама. Њихова деца су осетљива, лако се изнервирају, ћудљива су, агресивна и показују проблеме у понашању.
  3. Попустљиви родитељи имају висок степен топлине, али низак ниво надзора, пуни су љубави и емоционално осетљиви али постављају мало ограничења за понашање детета. И њихова деца су импулсивна, незрела, слабо контролишу своје понашање.
  4. Равнодушни родитељи имају низак ниво топлине и надзора и таквим стилом одгајају децу која су захтевна, непослушна, не учествују примерено у игри и социјалним интеракцијама.