Дељивост бројева

Дељивост бројем 2

Број је дељив бројем 2 само ако мује последња цифра паран број (0, 2, 4, 6, 8)

 

Дељивост бројем 3

Број је дељив бројем 3 само ако му је збир цифара дељив бројем 3.

 

Дељивост бројем 4

Број је дељив бројем 4 само ако су му последње две цифре дељиве бројем 4.

 

Дељивост бројем 5

Број је дељив бројем 5 само ако се завршава цифрама 0 или 5.

 

Дељивост бројем 6

Број је дељив бројем 6 само ако је дељив бројевима 2 и 3.

 

Дељивост бројем 9

Број је дељив бројем 9 само ако му је збир цифара дељив бројем 9.

 

Дељивост бројем 10

Број је дељив бројем 10  само ако му је последња цифра 0.