МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
ГЕОМЕТРИЈА
ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
ТРОУГАО
ПИСМЕНО МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
РАЗЛОМЦИ
ИЗРАЗИ