Да учење не буде мучење

Сваки ученик, мање или више, има предиспозије за учење, али начине на које треба нешто да научи, требало би да стекне у процесу школовања.

Ученици треба да науче како лакше да запамте неопходне чињенице, како да успешно повежу ново са већ наученим градивом, како да успешно репродукују научено и како да научено примене у пракси.

Успех ученика у школи у знатној мери зависи од тога у ком су степену овладали техникама и навикама успешног( ефикасног) учења.

КАДА ЈЕ ГРАДИВО НАУЧЕНО?

Градиво је научено ако га:

 •  разумеш
 • запамтиш
  • можеш репродуковати и пренети на друге
  • умеш применити у пракси
  • умеш сажети у неколико реченица

КАКО СЕ ПРЕСЛИШАВАТИ ?

 • гласним препричавањем
 • преслишавањем уз записивање теза
 • преслишавање мора бити разумљиво, јасно,течно,повезано, својим речима
 • градиво при учењу треба прво разумети, па тек онда се на њему преслишавати
 • при преслишавању књига мора бити ван видног поља, а користи се само онда када преслишавање није успешно или није потпуно.

ПОДВЛАЧЕЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕКСТА ПРИ УЧЕЊУ

Подвлачењем и означавањем делова текста истиче се оно што је битно . Текст се подвлачи онда када се већ добро разумео.

КАКО ПОДВЛАЧИТИ ТЕКСТ ?

 • важне речи или важни делови текста подвлаче се једанпут
 • ако је у тексту нешто посебно важно, подвлачи се два пута
 • непознато у тексту означава се знаком питања на маргини текста

ДА БИ УЧЕЊЕ ПОСТАЛО ЕФИКАСНО

ПОТРЕБНО ЈЕ:

 1. Поставити циљ да се нешто научи
 2. Разумети оно што се учи
 3. Текст ( градиво ) које се учи више пута читати
 4. Издвајати и подвлачити битне делове текста
 5. Често се преслишавати док се не стекне способност репродуковања ученог градива опственим речима и способност успешног објашњавања другоме ( књига затворена)
 6. Одговорити на питања или решавати задатке дате у уџбенику или приручнику.
 7. Учити у више временских интервала
 8. Свакодневно правити план учења
 9. Придржавати се распореда дневних активности и учити по унапред постављеном плану учења.

У циљу постизања успеха у учењу и бољих резултата у школи, провери себе и   одговори на питања из упитника. Одговори исрено, па погледај колико је твоје учење ефикасно.

УМЕШ ЛИ ДА УЧИШ ?

1. УЧИШ ЛИ СВАКОГ ДАНА ? ДА НЕ
2. ДА ЛИ ИМАШ РАСПОРЕД УЧЕЊА ЗА СВАКИ ДАН ? ДА НЕ
3. ДА ЛИ ИЗБЕГАВАШ ДА УЧИШ ГРАДИВО КОЈЕ ТИ ЈЕ ТЕШКО ? ДА НЕ
4. ДА ЛИ НАПИШЕШ КРАТАК САДРЖАЈ ОНОГ ШТО СИ УЧИО? ДА НЕ
5. ДА ЛИ НАУЧЕНО ГРАДИВО ПОНАВЉАШ И ОНДА КАДА НАРЕДНОГ ДАНА НЕМАШ ТАЈ ПРЕДМЕТ ? ДА НЕ
6. ДЕШАВА ЛИ ТИ СЕ ДА ПОСЛЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА НЕЗНАШ О ЧЕМУ СЕ РАДИ ЈЕР СУ ТИ МИСЛИ ОДЛУТАЛЕ? ДА НЕ
7. ДА ЛИ УЧЕЊУ ПРИСТУПАШ СА ОСЕЋАЊЕМ ЗАДОВОЉСТВА? ДА НЕ
8. ДА ЛИ СЕ ТРУДИШ ДА НАУЧИШ ВИШЕ НЕГО ШТО СЕ ОД ТЕБЕ ТРАЖИ ДА НЕ
9. ТРАЖИШ ЛИ ОБЈАШЊЕЊЕ (РЕЧНИК,ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, ИНТЕРНЕТ) НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ КОЈЕ НАЛАЗИШ ПРИ УЧЕЊУ? ДА НЕ
10. ПОДВЛАЧИШ ЛИ У УЏБЕНИКУ ЗНАЧАЈНЕ РЕЧЕНИЦЕ, РЕЧИ, ИЛИ БРОЈЕВЕ? ДА НЕ
11. ДА ЛИ ЗНАШ ДА ОДРЕДИШ КАДА СИ ГРАДИВО НАУЧИО? ДА НЕ
12. И УЧЕЊЕ ИМА СВОЈ РЕЗУЛТАТ И УСПЕХ. ДА ЛИ СИ ЗАДОВОЉАН СВОЈИМ УСПЕХОМ ? ДА НЕ

 САБЕРИ БОДОВЕ И ПОГЛЕДАЈ  КОЈОЈ ГРУПИ ПРИПАДАШ ! (кликни овде)