Web dizajn i hosting

OSNOVNI
2.000 DIN/mes
16.000 DIN/godisnje
Registracija domena
HD 4 GB
1 e-mail
1 domen
2 subdomena
Kontakt forma
Galerija fotografija
Postavljanje sadržaja
-10 stranica
Optimizacija sajta
Prijava na Google i Dmoz
Obuka zaposlenih (4h)
Sedmični Bek-ap
Održavanje sajta (Wordpress&PlugIn)
Osnovna podrška
STANDARD
3.000 DIN/mes
24.000 DIN/godisnje
Registracija domena
HD 4 GB
10 e-mail
1 domen
5 subdomena
Kontakt forma
Galerija fotografija
Postavljanje sadržaja
-20 stranica
Optimizacija sajta
Prijava na Google i Dmoz
Obuka zaposlenih Obuka zaposlenih (8h)
Sedmični Bek-ap
Održavanje sajta (Wordpress&PlugIn)
Osnovna podrška
PROFI
4.000 DIN/mes
32.000 DIN/godisnje
Registracija domena
HD 8 GB
10 e-mail
1 domen
5 subdomena
Kontakt forma
Galerija fotografija
Postavljanje sadržaja
-20 stranica
Optimizacija sajta
Prijava na Google i Dmoz
Obuka zaposlenih (16h)
Dnevni, sedmični i mesečni Bek-ap
Održavanje sajta (Wordpress&PlugIn)
Proširena podrška
PREMIUM
6.000 DIN/mes
42.000 DIN/godisnje
Registracija domena
HD 16 GB
100 e-mail
5 domen
20 subdomena
Kontakt forma
Galerija fotografija
Postavljanje sadržaja
- 200 stranica
Optimizacija sajta
Prijava na Google i Dmoz
Obuka zaposlenih (32h)
Dnevni, sedmični i mesečni Bek-ap
Održavanje sajta (Wordpress&PlugIn)
Puna podrška